Code Of Conduct

Kod Tatacara Berkelakuan untuk Laman Web Berita:

Menghormati privasi: Jangan mempublikasikan maklumat peribadi orang lain tanpa kebenaran.

Berlaku adil: Sampaikan berita dengan objektif dan berimbang, tanpa memihak kepada satu pihak.

Menghormati hak cipta: Jangan menggunakan karya orang lain tanpa kebenaran.

Menjaga integriti berita: Sampaikan berita yang sah dan diperiksa dengan teliti. Jangan membuat berita palsu atau memfitnah.

Menghormati komuniti: Jangan mempublikasikan kandungan yang menghina, diskriminatif atau membahayakan.

Menerima kritikan dan maklum balas: Terbuka terhadap kritikan dan maklum balas dari pembaca dan bersedia membetulkan kesilapan.

Menjaga profesionalisme: Tingkatkan profesionalisme dan integriti dalam penyampaian berita dan perkhidmatan.

Ini adalah garis panduan umum yang harus diikuti oleh laman web berita untuk menjaga integriti dan profesionalisme dalam penyampaian berita.