Extra Crunch Terms

Syarat Tambahan untuk Laman Web Berita:

Akses Ekstra: Pengguna yang berlangganan layanan Extra Crunch akan memperoleh akses kepada kandungan ekstra dan analisis berita terkini.

Langganan Berbayar: Layanan Extra Crunch adalah berbayar dan pengguna harus membayar yuran langganan untuk menikmati akses tambahan.

Pembatalan Langganan: Pengguna berhak untuk membatalkan langganan pada bila-bila masa, tetapi tiada pemulangan wang sekiranya pengguna sudah membayar yuran langganan.

Kemaskini Kandungan: Laman web berhak untuk mengubah, meminda, menambah atau memadamkan sebarang kandungan dalam layanan Extra Crunch tanpa notis terlebih dahulu.

Kepastian Maklumat: Laman web tidak bertanggungjawab terhadap kepastian maklumat yang disampaikan dalam layanan Extra Crunch.

Ini adalah garis panduan tambahan yang harus diikuti oleh laman web berita untuk layanan Extra Crunch. Pengguna yang berlangganan layanan ini harus membaca dan memahami syarat-syarat tambahan ini.