Terms of Service

Syarat-syarat Perkhidmatan untuk Laman Web Berita:

Kepercayaan: Laman web ini bertanggungjawab untuk memberikan berita yang sah dan diperiksa dengan teliti.

Penggunaan: Pengguna dilarang menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang bertentangan dengan undang-undang atau yang boleh merosakkan laman web.

Kebenaran: Laman web ini berhak untuk mengubah, meminda, menambah atau memadamkan sebarang bahan yang diterbitkan.

Hak Cipta: Pengguna dilarang menggandakan, memajak, menjual atau memperbanyak sebarang bahan dalam laman web tanpa kebenaran.

Kewajiban: Laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami oleh pengguna akibat dari penggunaan laman web.

Privasi: Laman web ini akan menjaga privasi pengguna dan tidak akan membocorkan maklumat peribadi pengguna kepada pihak ketiga.

Ini adalah garis panduan umum yang harus diikuti oleh laman web berita untuk memastikan kepuasan dan privasi pengguna. Pengguna harus membaca dan memahami syarat-syarat ini sebelum menggunakan laman web.